fbpx

หน้าแปลน ผ.ม. สามเหลี่ยม

ขนาดวางจำหน่าย

หน้าเปลนสามเหลี่ยน (ชุด)

1″, 1″ ¼, 1″ ½, 2″

หน้าแปลนสามเหลี่ยม (ตัวผู้)

1″ ¼, 1″ ½

หน้าแปลนสามเหลี่ยม (ตัวเมีย)

1″ ¼, 1″ ½, 2″ (สีดำ)