fbpx

ปั๊มน้ำทองเหลือง TB-150-NOK

ตัวเครื่อง = ทองเหลือง
ภายนอก = ทองเหลือง
ทางเข้า-ออก = 1 1/2″

NOK Mechanical Seal

การใช้งาน = ซ้าย-ขวา

น้ำหนัก : 10.20 กก.