fbpx

ปั๊มน้ำเหล็กหล่อ CR-200-T

ตัวเครื่อง = เหล็กหล่อ
ภายนอก = ทองแดง
ไนลอน 6/6 (P/A) หน้าแปลน
ทางเข้า-ออก = 2″
NOK Mechanical Seal
การใช้งาน = ซ้าย-ขวา

น้ำหนัก : 14.80 กก.