fbpx

ปั๊มน้ำเหล็กหล่อ CR-200

ตัวเครื่อง = เหล็กหล่อ
ภายนอก = เหล็กหล่อ
ทางเข้า-ออก = 2″
NOK Mechanical Seal
การใช้งาน = ซ้าย-ขวา

น้ำหนัก : 14.90 กก.