fbpx

ปั๊มน้ำเหล็กหล่อ CR-100

ตัวเครื่อง = เหล็กหล่อ
ภายนอก = ทองเหลือง
ภายนอก = ครอบทองเหลือง หน้า-หลัง
ทางเข้า-ออก = 1″
การใช้งาน = ซ้าย-ขวา